logo

Portal za oddajanje besedil

Gigafida

Gigafida je referenčni korpus pisne slovenščine. Besedila so izbrana in strojno obdelana z namenom, da bi korpus kot vzorec sodobne standardne slovenščine lahko služil za jezikoslovne in druge humanistične raziskave, izdelavo sodobnih slovarjev, slovnic, učnih gradiv in razvoj jezikovnih tehnologij za slovenščino. S prispevanjem besedil v korpus Gigafida pomembno prispevate k razvoju sodobnih jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.

*Po kliku na gumb “Oddaj” se bo prikazala vsebina pogodbe o odstopu avtorskih pravic. Če se z vsebino strinjate, kliknite gumb “Pošlji”, da podatke posredujete v korpus, po e-pošti pa boste prejeli svoj izvod pogodbe.